Watertoren Moordrecht

BBO gaat deze monumentale watertoren renoveren / restaureren. Hiervoor is eerder een omgevingsvergunning verkregen t.b.v. de werkzaamheden aan de buitenzijde. In het kader van het behoud van het monument is het doel om deze verbouwing uit te voeren zonder het monument aan te tasten. Dit is mogelijk door de verbouwing op dezelfde wijze uit te voeren als de verbouwing die 20 jaar geleden heeft plaats gevonden, waarbij toentertijd het 1e appartement in de watertoren is gerealiseerd.