Woning Boslaan

Deze eengezinswoning ontworpen door Jan van Vliet bestaat uit een hoofdmassa, met een maximale bouwhoogte van 8,15 meter. De goothoogte bedraag 4,85 meter. Dit is binnen de huidige mogelijkheden van het bestemmingsplan, waardoor er ruimtelijk een bouwmassa komt te staan die aansluit op de bestaande (woon)bebouwing. De woning bestaat uit 3 bouwlagen met een kapconstructie. De eerste bouwlaag betreft een half verdiepte kelder.

De planontwikkeling levert een (weliswaar bescheiden) bijdrage aan het behoud en de versterking van de woonkwaliteit van de gemeente. De realisatie van dit plan betekent immers de vervanging van een bestaande woning voor een nieuwe woning die voldoet aan de eisen van de tijd. De nieuwbouw draagt bij aan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.