Wij denken graag met uw bouw- of verbouwplannen mee!

WAAROM zijn wij er en WAT doen wij?

Het werkelijke bouwen van een woning of gebouw wordt altijd vooraf gegaan door een goede voorbereiding. Hieronder valt o.a. het verkrijgen van een vergunning (indien nodig) en de voorbereiding op de werkelijke bouw in de vorm van bouwkundige uitwerking van de plannen. Dit vereist vakkennis, niet alleen kennis van bouwen maar ook een uitgebreide kennis van de regelgeving en procedures die gevolgd dienen te worden.

Wij – BBO – denken mee over bouwmogelijkheden, verzorgen bouwkundige uitwerkingen en doen aanvragen voor omgevingsvergunningen voor verbouwing, uitbreiding en nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen (bedrijven, clubgebouwen, scholen e.d.).

Wij zijn ontstaan vanuit het gerenommeerde architectenbureau: Architectenburo J.J. van Vliet. Doordat onze krachten gebundeld zijn kunnen wij op een breed gebied bouwkundige werkzaamheden verzorgen en gerichte adviezen geven.

HOE doen wij ons werk?

BBO – Bureau Bouwondersteuning biedt ondersteuning voor:

 • tekenwerk
 • vergunningaanvragen
 • bouwkundig advies
 • bouwmanagement


Tekenwerk

Het tekenwerk verzorgen wij met gebruik van de tekenprogramma’s Revit en Autocad. Autocad voor kleiner werk en 2-dimensionale uitwerking, Revit voor het grotere werk.

Revit is een 3-dimensonaal tekenprogramma, waarbij alle dimensies van het bouwen kunnen worden geïntegreerd. Installaties, constructies en hoeveelheden kunnen worden verwerkt en gecommuniceerd met de aannemer. Communicatie en faalkosten kunnen sterk gereduceerd worden door het werken met dit zogenoemde BIM systeem (Building Information Model).

Bureau Bouwondersteuning bezit behalve de bouwkundige module ook de modules voor constructies en installaties en kan dus naast bouwkundig tekenwerk het werk voor deze partijen, die niet in het bezit zijn van de programmatuur, uitvoeren.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wordt tegenwoordig digitaal bij een gemeente ingediend. BBO inventariseert welke bescheiden nodig zijn voor het verkrijgen van een vergunning en bepaalt samen met de opdrachtgever wie de verschillende stukken produceert. BBO brengt alle onderdelen samen in één aanvraag omgevingsvergunning en verzorgt de communicatie met het bevoegd gezag (veelal een gemeente).

Bouwkundig advies

Vragen over bouwkundige problemen, onderzoek en rapportage hiervan. BBO kan op basis van haar kennis op het gebied van bouwkunde en wet- en regelgeving vaststellen welke problemen zich voordoen en hiervoor oplossingen aandragen en zo nodig bemiddelen. Simpelweg een bouwkundig advies vragen is natuurlijk mogelijk!

Bouwmanagement

Hoe gaat een compleet bouwproces in zijn werk? Het proces is te verdelen in duidelijke stappen. Vanaf het ontwerp tot aan het uiteindelijk gerealiseerde bouwwerk kan door BBO begeleiding in meerdere of mindere mate verzorgd worden. Bijvoorbeeld:

 • planning van het totale proces
 • ondersteuning bij keuzes zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen
 • van budgettering tot kostenbewaking
 • aanbesteding of bouwteam
 • communicatie tussen alle partijen in het proces
 • contractvorming tussen partijen
 • kwaliteitsbewaking en nazorg

3d-scanservice

Wij leveren een breed inzetbare scandienst voor het digitaal inmeten en verzamelen van cruciale basisinformatie t.b.v. ontwerp- en bouwplannen. Behalve bestaande bouwwerken, brengen we ook stedenbouwkundige ruimten in kaart.
De scans worden gemaakt door de Faro Focus 3d.

Daarna worden ze samengevoegd tot één “pointcloud”. In combinatie met de 360° foto’s die ook door de scanner gemaakt worden ontstaat er een compleet beeld van de huidige situatie. Hierdoor is onze scandienst door veel partijen te gebruiken. Denk aan architecten, aannemers, makelaars, ontwikkelaars, gebouw­beheerders, installatiebureaus etc.

Onze 3d-scanservice kent 3 pakket niveaus die naar keuze geleverd kunnen worden:

 1. 3d Point cloud (puntenwolk)
 2. 3d Outline (3d basislijntekening)
 3. 3d Total (3d bouwkundige bestaande situatietekeningen)

meer info over de scandienst